• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 15494/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng thức ăn chăn nuôi theo Luật 71/2014/QH13 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 15494/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15494/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0114/ITPSA ngày 22/12/2014 của Công ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 ngày 23/12/2014 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 0114/ITPSA ngày 22/12/2014 của Công ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 ngày 23/12/2014 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Vụ Chính sách thuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 0114/ITPSA của Công ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 của Công ty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam để Vụ Chính sách thuế xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH ITPSA Việt Nam (tầng 4 tòa nhà Thủ Thiêm, số 40/1, Trần Não, Q.2 TP.HCM);
- Cty TNHH DSM Nutritional Products VN (số 9, Đường 14, VSIP-IIA, Tân Uyên, Bình Dương);
- Cty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa (798 Trường Sa, P.14, Q3, TP.HCM);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15494/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15494/TCHQ-TXNK

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261991