• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1550/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1550/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vạn Minh Phát.
(Đ/c: 150/23 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12-11/KD ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Vạn Minh Phát về việc vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E1439B35G1170100, cấp ngày 20/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 260/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2014. Do vậy, cơ quan Hải quan không có căn cứ để chấp nhận C/O mẫu E dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời đơn Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1550/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1550/GSQL-TH

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259141