• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Công văn 1551/VPCP-CN năm 2018 về quy hoạch xây dựng Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an tại lô đất PT5 khu vực ga Hà Nội, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1551/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/VPCP-CN
V/v QHXD Trung tâm chỉ huy của Bộ CA tại lô đất PT5 khu vực ga Hà Nội, Tp Hà Nội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Về đề nghị của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 377/TTr-BCA-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 38/BXD-QHKT ngày 05 tháng 01 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 6578/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bản số 16636/BTC-QLCS ngày 08 tháng 12 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10141/BKHĐT-QPAN ngày 12 tháng 12 năm 2017) về việc chủ trương quy hoạch xây dựng Trung tâm chỉ huy của Bộ Công an tại lô đất ký hiệu PT5 thuộc phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Công an trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 107/TTg-CN ngày 12 tháng 12 năm 2017.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc quy hoạch phân khu đô thị khu vực ga Hà Nội và phụ cận, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính xin thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, NC, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1551/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1551/VPCP-CN

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374890