• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1552/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1552/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/CT-TTHT
V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Da Sài Gòn
Địa chỉ:
139 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh
Mã số thuế:
0300393721

 

Trả lời văn thư số 01CV/15-DSG ngày 26/1/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định chứng từ thanh toán quan ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Trường hợp Công ty theo trình bày, mua hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh có tổng giá trị thanh toán từ hai mươi triệu đồng/lần trở lên, Công ty thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức sử dụng ủy nhiệm chi (ủy nhiệm chi do Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản cung cấp) để chuyển tiền từ tài khoản Công ty sang tài khoản nhà cung cấp; nếu tài khoản Công ty và tài khoản của nhà cung cấp thể hiện trong ủy nhiệm chi đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế thì ủy nhiệm chi này là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và được làm căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 4;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
- 7742-262
- (Nam-GTGT-Da Sài Gòn)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1552/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1552/CT-TTHT

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271707