• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1556/GSQL-TH năm 2014 về thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1556/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh
(Đ/c: tầng 4, s 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 101/CV của Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh về việc thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi cửa khẩu xuất hàng:

Trường hợp hàng hóa đã đưa vào CFS, nhưng thay đổi cửa khẩu xuất, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10 công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/04/2014 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp thực hiện khai hải quan thủ công, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 10 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về việc đóng ghép hàng hóa tại CFS:

CFS là địa điểm thu gom hàng lẻ để chờ đóng ghép Container xuất khẩu. Do vậy, nếu hàng hóa gửi vào CFS để đóng ghép vào Container và xuất khẩu qua đường hàng không thì được chấp nhận.

3. Về việc xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan:

Đ nghị Công ty căn cứ theo quy định Điều 32 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và Điều 30 Thông tư 128/2013/TT- BTC để thực hiện.

4. Về việc đóng ghép hàng hóa tại các bãi trong khu vực cửa khẩu

Đề nghị Công ty căn cứ theo hướng dẫn tại mục 1 công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh được biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT,TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1556/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1556/GSQL-TH

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258691