• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 15588/BTC-QLBH năm 2017 về giải quyết bồi thường bảo hiểm do bão, lũ gây ra do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 15588/BTC-QLBH
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15588/BTC-QLBH
V/v giải quyết bồi thường bảo hiểm do bão, lũ gây ra

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp bảo him phi nhân thọ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) tại văn bản số 868/QLBH-PNT ngày 7/11/2017, đến nay các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (DNBH) đã báo cáo sơ bộ tình hình tổn thất và dự kiến bồi thường bảo hiểm do đợt mưa lũ đầu tháng 10/2017 gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và cơn bão số 12 đầu tháng 11/2017 gây ra tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác khắc phục tổn thất, giúp tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu các DNBH:

1. Chủ động rà soát tình hình tổn thất của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Trường hợp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm đã ký kết và quy định pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đđược xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

3. Định kỳ thứ 6 hàng tuần, báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại và giải quyết bồi thường bảo hiểm theo phát sinh thực tế về Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- UBN
D các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLBH.(80b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15588/BTC-QLBH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 17/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15588/BTC-QLBH

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377676