• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1563/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1563/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Sồ: 1563 /BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 11/2014/CV-ĐH ngày 19/6/2014 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Xây dựng đã có công văn số 625/BXD-VLXD ngày 15/4/2013 và công văn số 974/BXD-VLXD ngày 29/5/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi.

Hiện nay, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà đang hợp tác với Công ty TNHH MTV Việt Thắng để chuyển đổi xây dựng cơ sở sản xuất vôi theo quy mô công nghiệp và đang hoàn thiện dự án đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở sản xuất vôi để đảm bảo điều kiện xuất khẩu vôi theo quy định. Trong quá trình hoàn thiện thủ tục, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà đã mua vôi từ các cơ sở sản xuất vôi thủ công thuộc địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương. Công ty đã cung cấp giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn mua bán đá vôi để sản xuất vôi, hợp đồng mua vôi và hóa đơn mua bán vôi của đơn vị chế biến vôi, nhưng chưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến vôi.

Theo đề nghị của một số cơ sở sản xuất vôi được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà thu mua, thì việc tạo điều kiện để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà xuất khẩu đã góp phần cho các cơ sở sản xuất vôi được tăng giá trị sản phẩm, sản xuất ổn định, người lao động có việc làm và thu nhập cao hơn. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở sản xuất chế biến vôi, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà đã ký được một số hợp đồng xuất khẩu vôi với các đối tác nước ngoài có giá trị cao. Nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh vôi trong giai đoạn hiện nay, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà làm thủ tục xuất khẩu 18.000 tấn vôi (Mười tám nghìn tấn) đến hết ngày 31/12/2014.

Trong quá trình xuất khẩu, Công ty phải xuất trình đầy đủ các chứng từ, giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn, hợp đồng mua bán chứng minh nguồn gốc khoáng sản để chế biến vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu vôi của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đình Hà./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hải Phòng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1563/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1563/BXD-VLXD

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243132