• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1565/TCHQ-GSQL năm 2015 xử lý hàng hóa nhập khẩu do phía đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1565/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1565/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TH201412/CV03 ngày 26/12/2014 của Công ty cổ phần thực phẩm chế biến Thiên Hồng đề nghị được tái xuất lô hàng thuộc hợp đồng số ASITH181114 ngày 18/11/2014 do phía đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo, hồ sơ gửi kèm của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tại công văn số 51/HQBN-KS ngày 12/01/2015 và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 294/HQHP-QLRR ngày 13/01/2015, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ thông tin, kết quả kiểm tra để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo Tổng cục Hải quan kèm đề xuất xử lý để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số TH201412/CV03 ngày 26/12/2014 của Công ty cổ phần thực phẩm chế biến Thiên Hồng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (để biết);
- Cty CP Chế biến Thực phẩm Thiên Hồng (thay t/l);
(Đ/c: KCN Phú Minh, Phú Diễn, Từ Liêm, HN)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1565/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1565/TCHQ-GSQL

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266329