• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 1569/BGDĐT-QLCL về không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1569/BGDĐT-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/BGDĐT-QLCL
V/v: Không tổ chức thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên.

Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 400/QLCL-QLT về việc lùi thời gian tổ chức Kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới và chưa chấm dứt hẳn ở Việt Nam. Trên cơ sở xem xét toàn diện các khía cạnh thực tế của công tác tổ chức thi; để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định không tổ chức Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo tới các đơn vị có học sinh được triệu tập tham dự Kỳ thi biết đ trin khai thực hiện./.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mai Văn Trinh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1569/BGDĐT-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Mai Văn Trinh
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1569/BGDĐT-QLCL

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441754