• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1576/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1576/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk L
k, Hưng Yên, Phú Thọ, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, KTTH, TKBT, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Kèm theo Công văn số 1576/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị Chính phủ triển khai quyết liệt, đồng bộ và đẩy nhanh tiến độ công tác cải cách thể chế cho phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trong lĩnh vực về xây dựng. (Bộ Xây dựng)

Bà Rịa - Vũng Tàu

2.

Đề nghị có văn bản hướng dẫn về sử dụng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ người có công về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ-TTg (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Đắk Lắk

3.

Đề nghị rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền của các cơ quan liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản. (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

Hưng Yên

4.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương thuộc Vùng Thủ đô tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, có chương trình, kế hoạch cụ thể trong hợp tác, chia sẻ và liên kết về các động lực và cơ hội phát triển giữa các địa phương trong vùng theo Quy hoạch điều chỉnh xây dựng Vùng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016. (Bộ Xây dựng chủ trì, phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan)

Phú Thọ

5.

Đề nghị sửa đổi các quy định còn bất hợp lý trong Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn dưới luật. (B Xây dựng)

Tây Ninh

6.

Đề nghị rà soát, điều chỉnh một số quy định liên quan đến trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền của các cơ quan liên quan theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian, thủ tục trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản. (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan)

Tuyên Quang

7.

Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất cát nghiền nhân tạo từ các mỏ đá để cạnh tranh với cát tự nhiên. Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn lộ trình sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong các dự án đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Thanh Hóa

8.

Cho phép chủ đầu tư thực hiện trước bước khảo sát, thiết kế - dự toán công trình để giảm bớt thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư, tăng thời gian thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư. (B Xây dựng)

Vĩnh Phúc

9.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng điều chỉnh các quy định về dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại và dự án khu đô thị mới, đảm bảo s đồng b giữa Ngh đnh 11/2013/NĐ-CP và Nghị định 99/2015/NĐ-CP. (Bộ Xây dựng)

Vĩnh Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1576/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1576/VPCP-QHĐP

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374948