• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 15818/QLD-TTra năm 2017 về tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch iod do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 15818/QLD-TTra
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15818/QLD-TTra
V/v tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch iod

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua công tác hậu kiểm, một số Sở Y tế đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh các sản phẩm dung dịch natri clorid 0,9%, nước oxy già, dung dịch iod có nhãn sản phẩm như thuốc dùng ngoài khi chưa có giấy đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Thông báo đến từng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn chỉ được phép kinh doanh sản phẩm dung dịch natri clorid 0,9%, nước oxy già, dung dịch iod có giấy đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sản phẩm dung dịch natri clorid 0,9%, nước oxy già, dung dịch iod dùng trong y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu trên, bao gồm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, trong đó chú trọng kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

3. Xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dung dịch natri clorid 0,9%, nước oxy già, dung dịch iod dùng trong y tế theo quy định hiện hành. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trường hợp vi phạm về quản lý sản phẩm cồn sát trùng dùng trong y tế.

4. Tăng cường công tác tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý sản phẩm dung dịch natri clorid 0,9%, nước oxy già, dung dịch iod dùng trong y tế cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Cục Quản lý Dược để phối hợp giải quyết.

Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) trước ngày 30/12/2017 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ tr
ưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Cục Quản lý môi trường y tế (để p/h);
- Vụ Trang thiết bị và C
ông trình y tế (để p/h);
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15818/QLD-TTra   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 06/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15818/QLD-TTra

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364532