• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1584/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1584/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh, thành phố: Đà N
ng, Bến Tre, Sơn La, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, TKBT, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 1584/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị nghiên cứu các hình thức xử lý nghiêm và triệt để hơn đối với các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra phức tạp hiện nay. (Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Bến Tre

2.

Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế hỗ trợ về mặt chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) sẽ được thành lập tại thành phố Đà Nng trong thời gian tới; quan tâm hỗ trợ bố trí vốn cho dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nng nhằm sớm triển khai đầu tư và đưa dự án vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân thành phố cũng như của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. (Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Đà Nng

3.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất biện pháp khắc phục tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán vượt quỹ, vượt trần của các cơ sở y tế trong thời gian qua. (Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Sơn La

4.

Đề nghị trình Chính phủ phê duyệt nguồn vốn để thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số sớm trong năm 2018. (B Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Tiền Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1584/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1584/VPCP-QHĐP

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374956