• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1590/GSQL-GQ1 năm 2014 ngừng nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2000 Inc. sản xuất hoặc cung cấp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1590/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/GSQL-GQ1
V/v ngừng nhập khẩu thuốc do Công ty Health 2000 Inc. sản xuất hoặc cung cấp

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19727/QLD-KD ngày 13/11/2014 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo việc: Tạm ngừng nhập khẩu tất cả các loại thuốc do Công ty Health 2000 Inc. có trụ sở tại 70 Beaver Creek Road # 30, Richmond Hill, Ontario, Canada sản xuất hoặc cung cấp vào Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 19727/QLD-KD ngày 13/11/2014 của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1590/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 01/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1590/GSQL-GQ1

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259130