• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1593/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Ngoại giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1593/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/VPCP-QHĐP
V/v giải quyết kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2017 (kèm theo); trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Đồng Tháp, Quảng Trị, Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: QHQT, NC, KTTH, KGVX, PL, TKBT
, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Phc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ NGOẠI GIAO

(Kèm theo Công văn số 1593/VPCP-QHĐP ngày 13 tháng 02 năm 2018)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh lên thành cửa khẩu quốc tế (B Ngoại giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Cao Bằng)

Cao Bằng

2.

Đề nghị chủ động hội nhập, tăng cường đối ngoại, giữ vững quốc phòng an ninh. (Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan)

Đồng Tháp

3.

Đề nghị làm việc với cơ quan ngoại giao của Lào để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây cũng như cơ chế hợp tác phát triển giữa Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo và Khu kinh tế đặc biệt Đensavẳn để bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả. Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào chủ trì phối hợp các Bộ, Ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Hiệp định hợp tác Việt - Lào (Điều ước quốc tế) thời kỳ 2017- 2026, trong đó quy định rõ hơn về cơ chế, chính sách, mô hình quản lý chung giữa Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo và Khu kinh tế đặc biệt Đensavẳn, trên cơ sở đó, tạo sự nhất quán, bình đẳng và bền vững về cơ chế, chính sách đối với Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo. (B Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan)

Quảng Trị

4.

Đề nghị Bộ Ngoại giao sớm chuyển vẽ 07 vị trí mốc chưa được xác định (từ cột mốc 139 đến cột mốc 145) để tỉnh Tây Ninh góp phần hoàn thành nhiệm vụ phân giới cắm mốc chung trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. (B Ngoại giao)

Tây Ninh

5.

Đề nghị Trung ương cần chỉ đạo rà soát, có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, ổn định sản xuất tại nơi Việt kiều đang sinh sống ở Campuchia. Đồng thời tác động với Chính phủ Campuchia quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về địa vị pháp lý của Việt kiều và tạo điều kiện để Việt kiều làm ăn sinh sống ổn định, hạn chế tình trạng người dân tiếp tục di cư tự do từ Campuchia tr về Việt Nam trong thời gian tới (B Ngoại giao chủ trì, phi hợp với Bộ Tư pháp, B Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tây Ninh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1593/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1593/VPCP-QHĐP

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375024