• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 1598/TTg-CN năm 2017 về tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1598/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1598/TTg-CN
V/v tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10421/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 9 năm 2017) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8266/BKHĐT-QLĐT ngày 09 tháng 10 năm 2017) về tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và xung đột lợi ích./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1598/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1598/TTg-CN

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365408