• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 15997/QLD-TTra năm 2018 về tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 15997/QLD-TTra
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15997/QLD-TTra
V/v tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Quản lý Dược và một số Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phát hiện và xử lý một số cơ sở kinh doanh dược chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Để tránh việc sử dụng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt sai mục đích, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định hiện hành về kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt:

- Thực hiện triển khai đúng lộ trình về các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc thuộc danh mục chất cấm bị sử dụng trong một số ngành lĩnh vực theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 143 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

- Chỉ kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo đúng phạm vi kinh doanh đã được cấp phép và chỉ bán cho các cơ sở kinh doanh dược đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp. Việc mua/bán, vận chuyển, bảo quản thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách theo dõi theo đúng quy định, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, tránh thất thoát, kịp thời phát hiện các thuốc hết hạn dùng, các thuốc có nghi ngờ về chất lượng.

2. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế, các phòng, ban liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, chú trọng đối với cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm.

3. Kết quả thực hiện gửi Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ.

Xin trân trọng cám ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử của Cục QLD;
- Các phòng trong Cục;
- Lưu: VT, TTra (TH).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Điều 143. Điều, khoản chuyển tiếp
...
5. Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thực hiện các quy định sau:

a) Các cơ sở đang kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt là thuốc quy định tại các điểm a, b khoản 26 Điều 2 của Luật dược được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018. Sau thời hạn này, các cơ sở muốn tiếp tục hoạt động phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở theo quy định tại Mục 4 Chương III của Nghị định này;

b) Cơ sở đang kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt là thuốc quy định tại các điểm c, d khoản 26 Điều 2 của Luật dược được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận thực hành tốt trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược không ghi thời hạn hiệu lực. Sau thời hạn này, các cơ sở muốn tiếp tục hoạt động phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở theo quy định tại Mục 4 Chương III của Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15997/QLD-TTra   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 15/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 15997/QLD-TTra

524

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391083