• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 16039/QLD-ĐK năm 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 16039/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16039/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 16039/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Amedolfen 100

VD-16934-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 31

Oceanic Pharmachem PVT.Ltd

329, A-Z Industrial Estate, G. Kadam marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, INDIA.

India

2

Amedolfen 100

VD-16934-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 31

FDC Limited

Plot No. 19&20/2 MIDC Area, Village Dhatav, Roha, Dist. Raigad, State; Maharashtra, India

India

3

Amedolfen 100

VD-16934-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 31

Virupaksha Organics

B-4, IDA, Gandhinagar, Hyderabad, Telangana, India

India

4

Amedolfen 100

VD-16934-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 31

Hy-Gro Chemicals Pharmtek Private Limited

Plot No. 174, Progressive Industrial Society, Bollaram, Narsapur Tq. Medak Dist. Telangana, India

India

5

Ameproxen 220

VD-10288-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Naproxen Natri

USP 35/NF30

Teva Pharmaceutical Fine Chemicals S.r.l.

Via Briantea km 36, nr. 83 - 23892 Bulciago, Italy

Italy

6

Ameproxen 220

VD-10288-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Naproxen Natri

USP 35/NF30

Divi’s Laboratories Limited

UNIT-2, Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh-531 162,

India

7

Askaben 200

VD-16937-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Albendazol

BP 2010

Sequent Scientific Limited

B-32, G-2 & G-3 Midc, Mahad, Dist. Raigad-402309

India

8

Askaben 200

VD-16937-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Albendazol

BP 2010

Uquifa Mexico, S.A. DE C.V.

Calle 37 Este No 126 CP 62500 Civac Jiutepec, Morelos Mexico

Mexico

9

Averinal

VD-13462-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverin citrat

EP 6

Yancheng Medical Chemical Factory

33 Haichun W.RD .Yancheng. Jiangsu, China

China

10

Averinal

VD-13462-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverin citrat

EP 6

Procos S.p.A

Via Matteotti n. 249 - 28062 Cameri - Novara - Italy.

Italy

11

Betablokol 5.0

VD-10298-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bisoprolol fumarat (2:1)

USP 31/NF26

Harman Finochem Ltd

E-7, E-8, E-9, M.I.D.C, Industrial area, Chikal Thana, Aurangabad, India

India

12

Broncemuc 100

VD-16941-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetylcystein

EP 6

Moehs Catalana

César Martinell i Brunet, 12A- 08191 Rubí, Barcelona

Spain

13

Broncemuc 100

VD-16941-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetylcystein

EP 6

Zach System SPA

Via Dovaro Loc. Almisano 36045 Lonigo - Vicenza

Italy

14

Broncystine

VD-16942-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carbocystein

EP5

Shanghai Chemspace Co., Ltd

Fls21&22 Middle longpan road, Nanjing, China

China

15

Broncystine

VD-16942-12

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carbocystein

EP 5

Pharmazell India P. Ltd

Plot No. B5 & B6, Mepz, Tambaram, Chennai - 600045, Tamil Nadu, India

India

16

Dolcetin 80

VD-13835-11

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

17

Dolcetin 80

VD-13835-11

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co, LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

18

Fecotex 90

VD-12326-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Etoricoxib

NSX

Glenmark/ India

141-143, 160-165, 170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Mohol -413 213. Dist.Solapur, India

India

19

Fecotex 90

VD-12326-10

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Etoricoxib

NSX

Cadila Healthcare Limited

291, G.I.D.C, Industrial Estate, Ankleshwar-393 002, Gujarat (India).

India

20

Fepro

VD-13837-11

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

21

Fepro

VD-13837-11

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co, LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

22

Fepro

VD-13837-11

31/7/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 6

Shandong Xinhua

East Chemical Zone of High & New Technology Development Zone, Zhangdian District, Zibo, Shandong, China

China

23

Fepro

VD-13837-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 6

BASF South East Asia Ple Ltd

Highway 77 south, Bishop, TX 78343 USA.

USA

24

Gastroprazon

VD-12893-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Omeprazol

NSX

Inventia Healthcare/ India

F1-F1/1 Additional Ambernath M.I.DC Ambernath (East) - 421506 Dist. Thane. India

India

25

Gastroprazon

VD-12893-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Omeprazol

NSX

Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd

D-98, Ranjangaon M.I.D.C., Ranjangaon, Shirur Taluka, Pune Dist- Maharashtra - 412209, India

India

26

Glucoform 850

VD-11086-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Metformin hydroclorid

BP 2012

Indoco Remedies limited

166 C.T.Road, Santacruz (East), Mumbai- 400 098

India

27

Glucoform 850

VD-11086-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Metformin hydroclorid

BP 2012

Auro Laboratories Limited

K-56 MIDC, Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra -401 506 India

India

28

Hyperzeprin 20

VD-16953-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Chemo S.A. Lugano Branch

Via Maggio 1C, Lugano, Switzerland

Switzerland

29

Hyperzeprin 20

VD-16953-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Benazepril HCl

USP 32/NF27

Hetero Labs Limited

Survey No. 126, 150, 151, N.Narasapuram(v), Nakkapally(M), Visakhapatnam Dist

India

30

Lipidorox 20

VD-16954-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rosuvastatin calcium

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

141-143, 160-165,170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat Maryadit, Pune-Hyderabad Highway, Mohol -413 213. Dist.Solapur

India

31

Lipidorox 20

VD-16954-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rosuvastatin calcium

NSX

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Dist. Solan, (H.P.) 173 205 India

India

32

Lodimax 5

VD-11090-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Amlodipin besylat

EP 7

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

7B & 7C, Sipcot Industrial Complex, Ranipet - 632 403, Vellore Dist. Tamil Nadu, India.

China

33

Lodimax 5

VD-11090-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Amlodipin besylat

EP 7

Cadila Pharmaceuticals Limited.

294, Gidc Estate, Ankleshwar, India

India

34

Macrolacin 250

VD-11649-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

EP 6

TEVA API

Via Terrazzano, 77-RHO (MI), Italy

Italy

35

Macrolacin 250

VD-11649-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

EP 6

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

No 6,Wei Wu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu Industrial zone, Zhejiang, China

China

36

Macrolacin 500

VD-11650-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

EP 6

TEVA API

Via Terrazzano, 77-RHO (MI), Italy

Italy

37

Macrolacin 500

VD-11650-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clarithromycin

EP 6

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

No 6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu Industrial zone, Zhejiang, China

China

38

Mebufen 500

VD-1695 5-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nabumeton

USP 31

Southwest Synthetic Pharmaceutical Corp. Ltd

9th Floor, Fortune Building, No.9 Honghu East Road, Yubei District, Chongqing City, China

China

39

Mebufen 500

VD-16955-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nabumeton

USP 31

Divi’s Laboratories Limited

Unit-I, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District, Telangana- 508 252, India

India

40

Mephespa

VD-13841-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mephenesin

NSX

Aastrid International Pvt. Ltd

247-248, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (E), Mumbai 400 063, India

India

41

Mephespa

VD-13841-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited

Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase-II, IDA Pashamylaram - 502319, Medak Dist., Talangana state, India

India

42

Midorhum sinus

VD-14749-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

43

Midorhum sinus

VD-14749-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

44

Midorhum sinus

VD-14749-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

EP 6

Mahrshee Labortories Pvt Ltd

Plot No 3014, 3015, GID C Estate, Panoli, Ankleshwar

India

45

Midorhum sinus

VD-14749-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

EP 6

Supriya Lifescience Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, Pin: 415 722, Maharashtra, India.

India

46

Motalv Plus

VD-13466-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverin citrat

EP 6

Procos S.p.A

Via Matteotti n. 249 - 28062 Cameri - Novara - Italy.

Italy

47

Motalv Plus

VD-13466-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alverin citrat

EP 6

Yancheng Medical Chemical Factory

33 Haichun W.RD .Yancheng. Jiangsu, China

China

48

Motalv Plus

VD-13466-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Simethicon 70%

NSX

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

49

Motalv Plus

VD-13466-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Simethicon 70%

NSX

Dasan medichem Co., Ltd

342 Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea.

Korea

50

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616- 3116 USA

USA

51

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

52

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Synthokem Labs Private Limited

Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase- II, IDA Pashamylaram - 502319, Medak Dist., Talangana state, India

India

53

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Granules India Limited

15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, India

India

54

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403, India

India

55

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh 531 162 India

India

56

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Divi’s Laboratories Limited

Unit-1: Lingojigudem, Choutuppal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh -508 252, India

India

57

NEW Amefiu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Wockhardt Limited

PlotNo.138, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar 393002, District Bharuch, Gujarat, India

India

58

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin C

NSX

DSM Nutritional Products

206 Macks Island Drive, Belvidere, New Jersey 07823, USA

USA

59

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin C

NSX

DSM Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

60

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin C

NSX

Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd

Shuangfeng industrial park, Zichuan, Zibo, Shandong, China

China

61

NEW Ameflu Day Time + C

VD-16959-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin C

NSX

Basf/ Japan

Roppongi-Hills Mori Tower 21F, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan, 106- 6121

Japan

62

NEW Ameflu Expectorant

VD-16960-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Granules India Limited

15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, India

India

63

NEW Ameflu Expectorant

VD-16960-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

EP 6

Synthokem Labs

Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase-II, IDA Pashamylaram - 502319, Medak Dist., India

India

64

NEW Ameflu Expectorant

VD-16960-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh 531 162 India

India

65

NEW Ameflu Expectorant

VD-16960-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403, India

India

66

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616- 3116 USA

USA

67

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

68

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403, India

India

69

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

EP 6

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh 531 162 India

India

70

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Divi’s Laboratories Limited

Unit-1: Lingojigudem, Choutuppal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh -508 252, INDIA

India

71

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

EP 6

Wockhardt Limited

Plot No.138, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar 393002, District Bharuch, Gujarat, India

India

72

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

EP 6

Mahrshee Labortories Pvt Ltd

Plot No 3014,3015, G I D C Estate, Panoli, Ankleshwar, Vadodara, Gujarat - India

India

73

NEW Ameflu Multi-Symptom Relief

VD-16961-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

EP 6

Supriya Lifescience Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

74

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2010

Mallinckrodt

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616- 3116 USA

USA

75

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2010

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

76

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

BP 2010

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403, India

India

77

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

BP 2010

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapatnam District, Andhara Pradesh 531 162 India

India

78

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

BP 2007

Mahrshee Labortories Pvt Ltd

Plot No 3014, 3015, G I D C Estate, Panoli, Ankleshwar, Vadodara, Gujarat - India

India

79

NEW Ameflu Night Time

VD-16962-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

BP 2007

Supriya Lifescience Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

80

Ocefib 300

VD-12897-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Fenofibrat

BP 2013

Zhejiang Excel/ China

9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China

China

81

Ocefib 300

VD-12897-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Fenofibrat

BP 2013

Sinochem Jiangsu Co., Ltd

22F, Jincheng Tower, No.216 Middle Longpan Road, 210002, China

China

82

Opecalcium

VD-16965-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci carbonat

EP 7

Dr. Paul Lohmann GmbH KG.

Hauptstrasse 2, D-31860 Emmerthal/Germany

Germany

83

Opecalcium

VD-16965-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci carbonat

EP 7

American Pharmaceutical & Health Products, Inc

4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041, USA

USA

84

Opecerin

VD-12899-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diacerein

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Block No.82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450, Tal: Prada, Dis: Baroda, Gujarat, India.

India

85

Opedom

VD-16571-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidon maleat

BP 2007

Vamsi Labs Ltd

A-14/15, MIDC Area, Chincholi, Solapur- 413255, Maharashtra (India)

India

86

Opedom

VD-16571-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidon maleat

BP 2007

Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd

C-4, Industrial Area, Uppal Hyderabad 500039, India

India

87

Opedom

VD-16967-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidone (base)

EP 6

Vasudha Pharma Chem Limited

Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Vishakhapatnam 531019, Andhra Pradesh, India.

India

88

Opedom

VD-16967-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidone (base)

EP 6

Vamsi Labs Ltd

A-14/15, MIDC Area, Chincholi, Solapur- 413255, Maharashtra (India)

India

89

Opefebrin 100

VD-16968-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 32/NF27

Oceanic Pharmachem PVT.Ltd

329, A-Z Industrial Estate, G. Kadam marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, INDIA.

India

90

Opefebrin 100

VD-16968-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 32/NF27

FDC Limited

Plot No. 19&20/2 MIDC Area, Village Dhatav, Roha, Dist. Raigad, State: Maharashfra, India

India

91

Opefebrin 100

VD-16968-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 32/NF27

Virupaksha Organics

B-4, IDA, Gandhinagar, Hyderabad, Telangana, India

India

92

Opefebrin 100

VD-16968-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Flurbiprofen

USP 32/NF27

Hy-Gro Chemicals Pharmtek Private Limited

Plot No. 174, Progressive Industrial Society, Bollaram, Narsapur Tq. Medak Dist. Telangana, India

India

93

Opesuma

VD-16969-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Sucralfat

CP 2005

Sinochem Jiangsu Co., LTD

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China

94

Opetacid

VD-16970-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nhôm hydroxyd

USP 34/NF29

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

95

Opetacid

VD-16970-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nhôm hydroxyd

USP 34/NF29

SPI Pharma

Chemin Du Vallon du Maire, 13240 Septemes Les Vallons, France

France

96

Opetacid

VD-16970-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesi hydroxyd

USP 34/NF29

PAR Drugs & Chemicals Pvt. Ltd.

805, Dwarkesh Complex, Rc Dutt Road, Vadodara - 390007 Gujarat, India.

India

97

Opetacid

VD-16970-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesi hydroxyd

USP 34/NF29

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

98

Ostebon Plus

VD-10323-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 35/NF30

Cadila Pharmaceuticals Limited

294, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar- 393 002, Gujarat, India.

India

99

Ostebon Plus

VD-10323-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 35/NF30

JPN Pharma Pvt. Ltd

T108/109, Midc, Tarapur, Boisar, Dist. Thane-401 506, Maharashtra

India

100

Ostebon Plus

VD-10323-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 35/NF30

Hetero Drugs Limited

S.Nos. 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India

India

101

Ostebon Plus

VD-10323-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Colecalciferol

EP 7

DSM Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

102

Osteotis 5

VD-16971-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 32/NF27

Hetero Drugs Limited

S.Nos. 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India

India

103

Osteotis 5

VD-16971-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 32/NF27

Cadila Pharmaceuticals Limited.

294, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar - 393 002, Gujarat, India.

India

104

Osteotis 5

VD-16971-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alendronat natri

USP 32/NF27

JPN Pharma Pvt. Ltd

T108/109, Midc, Tarapur, Boisar, Dist. Thane- 401 506, Maharashtra

India

105

Puracal

VD-16973-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci gluconat

BP 2010

Jiangxi Ganjiang Pharmaceutical Co.,Ltd.

Shanghang, North Ji'an City, Jiangxi Province in China.

China

106

Puracal

VD-16973-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci gluconat

BP 2010

Zhejiang Ruibang Laboratories

No.578 Binhai Tenth Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, 325025, Zhejiang Province. P.R.China.

China

107

Puracal

VD-16973-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin D3

EP 6

DSM Nutritional Products

No. 476 Li Bing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New Area, Shanghai, 201203 P.R. China.

China

108

Puracal

VD-16973-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Vitamin D3

EP 6

DSM Nutritional Products Ltd

Branch Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland

Switzerland

109

Rabera 20mg

VD-11104-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 13.33% w/w

NSX

Themis Laboratories Private Limited

A-131, Road No. 23, Therelek Compound, Wagle Indusfrial Estate Thane - 400604, Maharashtra

India

110

Rabera 20mg

VD-11104-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 13.33% w/w

NSX

Zeon-Health Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3 H, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai - 400708, Maharashtra, India/Ấn Độ.

India

111

Rab-Ulcer 10mg

VD-12902-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 6.25% w/w

NSX

Themis Laboratories Private Limited

A-131, Road No. 23, Therelek Compound, Wagle Industrial Estate Thane - 400604, Maharashtra

India

112

Rab-Ulcer 10mg

VD-12902-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 6.25% w/w

NSX

Zeon-Health Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3 H, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai - 400708, India

India

113

Rab-Ulcer 20mg

VD-12903-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 13.33% w/w

NSX

Themis Laboratories Private Limited

A-131, Road No. 23, Therelek Compound, Wagle Industrial Estate Thane - 400604, Maharashtra

India

114

Rab-Ulcer 20mg

VD-12903-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Rabeprazole enteric coated pellets 13.33% w/w

NSX

Zeon-Health Industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector-3 H, Near Airoli Bus Depot, Airoli, Navi Mumbai - 400708, Maharashtra, India

India

115

Rosnacin 1.5 MIU

VD-14355-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

EP 6

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1St Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

116

Rosnacin 1.5 MIU

VD-14355-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

EP 6

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China.

China

117

Rosnacin 3 MIU

VD-14356-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

EP 6

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Rongyang 1St Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

China

118

Rosnacin 3 MIU

VD-14356-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Spiramycin

EP 6

Henan Topfond Pharmaceutical Co,Ltd

No. 2, Guangming Road, Yicheng, Zhumadian, Henan, China.

China

119

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dried Aluminum hydroxide gel

USP 34/NF29

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

120

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dried Aluminum hydroxide gel

USP 34/NF29

SPI Pharma

Chemin Du Vallon du Maire, 13240 Septemes Les Vallons, France

France

121

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesi trisilicat

USP 34/NF29

Dr. Paul Lohmann GmbH KG.

Hauptstrasse 2, D-31860 Emmerthal/Germany

Germany

122

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesi hydroxyd

USP 34/NF29

PAR Drugs & Chemicals Pvt. Ltd.

805, Dwarkesh Complex, Rc Dutt Road, Vadodara - 390007 Gujarat, India.

India

123

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesi hydroxyd

USP 34/NF29

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

124

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Simethicon

NSX

Basildon Chemical Company Limited

Kimber Road Abingdon Oxon OX14 1RZ United Kingdom (Anh)

United Kingdom

125

Simegaz Plus

VD-16975-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Simethicon

NSX

Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026 Maharashtra, India

India

126

Soxicam 7.5

VD-12339-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Meloxicam

BP 2008

Anant Pharmaceuticals Pvt Ltd

W57/A Near Police, Anand Nagar, Ambernath, Maharashtra 421506, India

India

127

Soxicam 7.5

VD-12339-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Meloxicam

BP 2008

Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd

9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China

China

128

STAR Sore Throat

VD-14755-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Tyrothricin

USP 36/NF31

Xellia Pharmaceuticals Ltd

Szállás u. 3 1107 Budapest Hungary

Hungary

129

STAR Sore Throat

VD-14755-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Cetrimonium bromid

USP 31/NF26

Sigma-Aldrich Ireland Ltd

No.259023 Vale road, Arklow, Co. Wicklow, Ireland

Ireland

130

STAR Sore Throat

VD-14755-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lidocain

EP 7

Moehs Ibrica, S.L

Poligono industrial Rubí Sur C /César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain)

Spain

131

Tirizex levo

VD-14357-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levocetirizin dihydroclorid

NSX

Symed Labs Limited

Unit -I, Survey No.353, Domadugu (Village), Jinnaram (Mandal), Medak (Dist)-502313. Telangana, India (Ấn Độ),

India

132

Tydol

VD-12340-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 5

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

133

Tydol

VD-12340-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 5

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

134

Tydol 80

VD-14758-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

135

Tydol80

VD-14758-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

136

Tydol 150

VD-14756-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Mallinckrodt

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA.

USA

137

Tydol 150

VD-14756-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

EP 6

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

138

Tydol 250

VD-14757-11

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Microencapsulated acetaminophen

NSX

Dasan Medichem Co., Ltd

342 Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea (Hàn Quốc).

Korea

139

Tydol PM

VD-16977-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

Novacyl (Wuxi) pharmaceutical Co., LTD

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185

China

140

Tydol PM

VD-16977-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

Mallinckrodt

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616- 3116 USA

USA

141

Tydol PM

VD-16977-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diphenhydramin HCl

BP 2010

Qidong Dongyue Pharmaceutical Co., Ltd

No.268 Shanghai Rd. Binjiang Fine Chemical Industry Zone, Qidong City, Jiangsu Province, China, 226200

China

142

Tydol PM

VD-16977-12

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diphenhydramin HCl

BP 2010

Jinan Orgachem Pharmaceutical Co.,Ltd.

F9, No.2766 Yingxiu Road, Hight-newTechnology Development Zone, Ji’nan Shandong, P.R. China.

China

143

Vedicard 3.125

VD-11663-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 7

Sinochem Jiangsu

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China

144

Vedicard 3.125

VD-11663-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 7

Hetero Drugs Limited

Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (Ấn Độ)

India

145

Vedicard 25

VD-11109-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 7

Sinochem Jiangsu

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China

146

Vedicard 25

VD-11109-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP7

Hetero Drugs Limited

Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (Ấn Độ)

India

147

Vedicard 12.5

VD-11108-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 7

Sinochem Jiangsu

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China

148

Vedicard 12.5

VD-11108-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 7

Hetero Drugs Limited

Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (district), Telangana (Ấn Độ)

India

149

Zivastin

VD-10333-10

31/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Betahistin dihydroclorid

USP 35/NF30

Sinochem Jiangsu Co., Ltd

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002, P.R.China

China

150

Zoloman 100

VD-13476-10

19/07/2018

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Sertralin hydroclorid

NSX

Hetero Drugs Limited (Unit-IX)

Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.) - 531 081, A.P., India

India

 

 

- Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 4 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Căn cứ công văn số 41/2019/OPV-ĐK đề ngày 07/03/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPV về việc đính chính công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16039/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 4 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019
- Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 3 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Căn cứ công văn số 41/2019/OPV-ĐK đề ngày 07/03/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPV về việc đính chính công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16039/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 3 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019
- Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 2 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Căn cứ công văn số 41/2019/OPV-ĐK đề ngày 07/03/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPV về việc đính chính công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16039/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 2 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019
- Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 1 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Căn cứ công văn số 41/2019/OPV-ĐK đề ngày 07/03/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPV về việc đính chính công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 04 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 16039/QLD-ĐK ngày 10/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.
...
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Số thứ 1 Danh mục kèm theo Công văn 4522/QLD-ĐK năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16039/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Minh Hùng
Ngày ban hành: 10/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16039/QLD-ĐK

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364228