• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về khảo sát tương lai việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/LĐTBXH-TCGDNN
V/v khảo sát tương lai việc làm

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

 

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu về tương lai của việc làm thông qua hoạt động chính là khảo sát online, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý doanh nghiệp trả lời đầy đủ nội dung được khảo sát theo hình thức trực tuyến với đường link như sau:

https://weforum.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2tvN91vzq9gbgsl&Q_JFE=0.

Tất cả thông tin Quý doanh nghiệp cung cấp đều được giữ bí mật. Kết quả khảo sát sẽ là kết quả tng hp và chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu làm cơ sở cho hoạch định chính sách về đào tạo nghề nghiệp, giới và việc làm của Việt Nam. Thời hạn hoàn thành trả lời các câu hỏi khảo sát trước ngày 28/4/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Điện thoại: 024.39449802, 024.39745020, Fax: 024.39745020, email: vien.khgdnn@gmail.com).

Rt mong nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCGDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1610/LĐTBXH-TCGDNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Quân
Ngày ban hành: 27/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1610/LĐTBXH-TCGDNN

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380995