• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 16119/BTC-TCHQ năm 2015 xử lý thuế đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16119/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16119/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2237/UBND-KTTH ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Infac Vina. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

Trường hợp máy móc, thiết bị do Công ty TNHH Infac Vina nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn, không còn giá trị sử dụng, không phải là thay đổi mục đích sử dụng.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ hồ sơ Công ty TNHH Infac Vina đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, kết quả giám định vụ hỏa hoạn của cơ quan công an, kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế, các giấy tờ có liên quan đến vụ hỏa hoạn. Nếu kết quả kiểm tra xác định số máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng, Công ty đã được cơ quan Bảo hiểm bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường không bao gồm tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT thì xử lý không truy thu số thuế nhập khẩu đã được miễn và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu nhập khẩu. Công ty TNHH Infac Vina phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số hàng hóa bị cháy nhưng được bán thanh lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến như trên để UBND tỉnh Bình Phước được biết./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bình Phước (để t/hiện);
- Vụ PC, Vụ CST;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng:

1- Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng

Hàng hóa, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng:

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra;

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2005

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

1. Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

" Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng

Hàng hoá, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng:

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Miễn thuế
...
6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

e) Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16119/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/11/2015, BTC đã ban hành Công văn 16119/BTC-TCHQ để trả lời UBND tỉnh Bình Phước về xử lý thuế đối với máy móc thiết bị bị hỏa hoạn  của Công ty TNHH Infac Vina.

BTC đã căn cứ khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT 2003 dẫn đến kết luận như sau:

Trường hợp máy móc, thiết bị do Công ty TNHH Infac Vina nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn, không còn giá trị sử dụng, không phải là thay đổi mục đích sử dụng.

Do đó, BTC giao Cục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ hồ sơ Công ty TNHH Infac Vina đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, kết quả giám định vụ hỏa hoạn của cơ quan công an, kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế, các giấy tờ có liên quan đến vụ hỏa hoạn. 

Nếu kết quả kiểm tra xác định số máy móc, thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được xử lý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT nay bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng, Công ty đã được cơ quan Bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

Số tiền bồi thường không bao gồm tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT thì xử lý không truy thu số thuế nhập khẩu đã được miễn và số tiền thuế GTGT đã không thu tại khâu nhập khẩu. 

Công ty TNHH Infac Vina phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số hàng hóa bị cháy nhưng được bán thanh lý theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Từ khóa: Công văn 16119/BTC-TCHQ

385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295136