• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 16192/BTC-TCHQ năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với cổ vật nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16192/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16192/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với cổ vật NK

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1809/UBND-VH ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị xin miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hiện vật là chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh được mua đấu giá tại Pháp nay nhập khẩu trở lại Việt Nam. Căn cứ quy định tại Điều 3, Khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 5456/VPCP-KTTH ngày 15/7/2015 của Văn phòng Chính phủ. Sau khi có ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 3528/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Mặt hàng cổ vật chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh và các cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam bị lưu lạc ở nước ngoài nay được nhập khẩu trở lại, không vì mục đích thương mại, kinh doanh, chỉ để bảo tồn, gìn giữ giá trị lịch sử của dân tộc thì không thu thuế GTGT nếu được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch (hoặc đơn vị được ủy quyền) xác nhận là di vật, cổ vật.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ CST, Vụ PC, TCT;
- Lưu: VT, TCHQ (48b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

...

Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

...

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16192/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/11/2015, BTC đã ban hành Công văn 16192/BTC-TCHQ để trả lời UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thuế GTGT đối với cổ vật nhập khẩu. 

Nội dung cụ thể như sau:

BTC đã căn cứ một số điều khoản tại Luật thuế GTGT 2008; Công văn 5456/VPCP-KTTH năm 2015; công văn 5456/VPCP-KTTH năm 2015 và trả lời việc xin miễn thuế GTGT đối với hiện vật là chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh được mua đấu giá tại Pháp nay nhập khẩu trở lại Việt Nam như sau:

Mặt hàng cổ vật chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh và các cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam bị lưu lạc ở nước ngoài nay được nhập khẩu trở lại, không vì mục đích thương mại, kinh doanh, chỉ để bảo tồn, gìn giữ giá trị lịch sử của dân tộc thì không thu thuế GTGT nếu được Bộ VHTTDL hoặc đơn vị được ủy quyền, xác nhận là di vật, cổ vật.

Từ khóa: Công văn 16192/BTC-TCHQ

604

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295087