• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 1628/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1628/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/TCHQ-TXNK
V/v phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13479/HQHP-TXNK ngày 04/10/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại Cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kim tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trên cơ sở các thông tin về mặt hàng và tài liệu kèm theo công văn số 13479/HQHP-TXNK ngày 04/10/2019 và 18254/HQHP-TXNK ngày 31/12/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, mặt hàng xem xét là Cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô (PBM) có cấu tạo gồm các bộ phận như: mặt kính cảm ứng, tấm màn hình tinh thể lỏng hiển thị hình ảnh, tấm bảo vệ màn hình bằng kim loại, bản mạch tạo hình ảnh cho màn hình (T-con), và còn thiếu bản mạch điện tử chính (PCBA) và một số thành phần khác như: tấm khung, tấm bảo vệ mặt sau, bộ cảm biến ánh sáng, tấm tản nhiệt, cáp kết nối để tạo thành “màn hình giải trí dùng cho ô tô” hoàn chỉnh.

Mặt hàng theo chứng thư giám định số 19C02HQ06579-01 ngày 01/7/2019 của Vinacontrol Hải Phòng là: “Thiết bị mới 100%, đã được lắp đặt gần hoàn chỉnh và mang tính đặc trưng của 1 màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô, bao gồm các bộ phận như: mặt kính cảm ứng, tấm màn hình tinh th lỏng hiển thị hình ảnh, tấm bảo vệ màn hình bng kim loại, bản mạch tạo hình ảnh cho màn hình. Thiết bị còn thiếu bản mạch điện tử chính và tm ốp lưng bảo vệ cụm màn hình” và được xác định là “màn hình tinh th lỏng có cảm ứng dùng lắp trên xe ô tô”.

Mặt hàng cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô (PBM) nêu trên phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.28, mã số 8528.59.10 (quy tắc 1, 2(a), 6).

Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1628/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1628/TCHQ-TXNK

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438050