• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 16314/SLĐTBXH-DN năm 2014 thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 16314/SLĐTBXH-DN
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16314/SLĐTBXH-DN
V/v thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hứa Ngọc Thuận tại văn bản số 5052/UBND-VX ngày 02/10/2014 về hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ (Văn bản đính kèm), Sở Lao động - TBXH đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện:

1- Triển khai đến các đối tượng là học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập để lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn tồn đọng từ năm học 2010 - 2011 và 2011 - 2012 và thực hiện cấp bù kinh phí theo quy định.

2- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - TBXH (Phòng Dạy nghề) - 159 Pasteur, Quận 3, TPHCM trước ngày 15/12/2014.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, PDN,Ha.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Khiết

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16314/SLĐTBXH-DN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Huỳnh Thanh Khiết
Ngày ban hành: 13/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16314/SLĐTBXH-DN

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261557