• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 1640/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1640/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1640/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng miếng nhựa làm máng duy trì chỉnh nha

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2823/HQHCM-TXNK ngày 30/9/2019 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo vướng mắc phân loại mặt hàng “Miếng nhựa vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NVDENT. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ chú giải 2u Chương 39:

“2.- Chương này không bao gồm:

u) Các mặt hàng thuộc Chương 90 (ví dụ, các bộ phận quang học, gọng kính đeo, dụng cụ vẽ);

…”

Căn cứ chú giải 6 Chương 90:

“6.- Theo mục đích của nhóm 90.21, thuật ngữ "các dụng cụ chỉnh hình" được hiu là các dụng cụ dùng đ:

- Ngăn ngừa hoặc điều chỉnh một số biến dạng của cơ th; ...”

Căn cứ chú giải chi tiết nhóm 90.21, nhóm này bao gồm:

“Các đồ dùng và dụng cụ này dùng để:

- Phòng ngừa hay chỉnh lại những bộ phận cơ th dị dạng;

(7) Dụng cụ nha khoa dùng để chỉnh hàm răng dị dạng (niềng răng, vành cung, v.v...)...”

Theo đó:

- Trường hp mặt hàng nhập khẩu là máng nhựa duy trì chỉnh nha, khi Công ty nhập khẩu về đã mang đặc trưng của sản phẩm hoàn chỉnh về hình dạng, trước khi sử dụng, sản phẩm chỉ cần trải qua các bước tinh chỉnh để phù hợp với khuôn miệng của từng bệnh nhân thì phù hợp thuộc nhóm 90.21 “Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể”.

- Trường hp mặt hàng nhập khẩu chỉ là miếng nhựa vẫn còn ở dạng nguyên liệu, chưa mang đặc trưng cơ bản của sản phẩm, sau khi Công ty nhập khẩu về phải gia công định hình, sau đó tinh chỉnh mới gắn được lên răng bệnh nhân thì phù hợp thuộc nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ sản phẩm thực tế, đối chiếu các quy định và hướng dẫn nêu trên để trả lời doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Huyền) (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1640/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1640/TCHQ-TXNK

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438019