• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

 

Công văn 1650/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2015 góp ý 03 dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1650/BGDĐT-NGCBQLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1650/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v góp ý 03 dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT công lập.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Triển khai Luật viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức nghiên cứu và xây dựng các dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT công lập. Đến nay, dự thảo các thông tư trên đã đến giai đoạn chuẩn bị ban hành.

Để việc ban hành Thông tư liên tịch đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo dự thảo của 03 thông tư liên tịch:

1. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

2. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập.

3. Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tổ chức góp ý 03 dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên, đặc biệt tại Chương III: Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại các Thông tư liên tịch này.

(Các dự thảo thông tư liên tịch gửi kèm theo)

Ý kiến đóng góp bằng văn bản của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18/4/2015 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng - Hà Nội và qua Email: qtphuong@moet.edu.vn, đt: 043.6230501.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1650/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 08/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1650/BGDĐT-NGCBQLGD

420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271576