• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Công văn 1660/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946-22/5/2020) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1660/BGDĐT-GDCTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/BGDĐT-GDCTHSSV

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946-22/5/2020); Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 15-22/5 hằng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT); nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức của học sinh sẵn sàng ứng phó với thiên tai, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các trường phổ thông trực thuộc Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2020, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT và kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam tại các trường thông qua hình thức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các đơn vị.

2. Tuyên truyền trên băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, mạng xã hội về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 2020; chiếu phim chủ đề: “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”. Các tài liệu truyền thông đề nghị cập nhật tại địa chỉ: http://phongchongthientai.mar.gov.vn/pages/tai-lieu-tuyen-thong-trong-tuan-le-quocgia-hong-chong-thien-tai-2020.aspx.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở giáo dục chú ý tạo điều kiện để học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động; các hoạt động đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai và báo cáo kết quả, hình ảnh gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/6/2020 (qua

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 0945.119.888, email: nhminh@moet.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- VP BCĐ TƯ về PCTT (để b/c);
- Cơ quan Unicef tại VN;
- Cục CSVC, Vụ KHCNMT (để p/h);
- Cổng TT Bộ GDĐT (Trung tâm TTGD);.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nhận công văn số 1660/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Tên trường

1

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

2

Trường Hữu nghị T80

3

Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn

4

Trường Dự bị Đại học Việt Trì

5

Trường Dự bị Đại học Nha Trang

6

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1660/BGDĐT-GDCTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 13/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1660/BGDĐT-GDCTHSSV

485

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442609