• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Công văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1666/TTg-TCCB
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/TTg-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi ngh hưu theo quy định

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2019 và B Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
- Ban Tổ chức Trung ư
ơng;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);
- Ông Nguyễn Đình Toàn;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);
- L
ưu; VTS TCCB.NTT

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1666/TTg-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1666/TTg-TCCB

440

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430759