• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1676/TTg-KTN năm 2013 điều chỉnh mỏ đất sét khu vực dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1676/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung mỏ đất sét khu vực dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 1908/BXD-VLXD ngày 12 tháng 9 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổ sung mỏ đất sét khu vực dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung mỏ đất sét T56 thuộc dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho Nhà máy xi măng Xuân Thành như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ đất sét T53, T54, T55, T56 theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ TL QK3; Bộ TL QĐ1;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1676/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1676/TTg-KTN

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210472