• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 168/CQLG-NLTS năm 2014 đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1079/QĐ-BTC do Cục Quản lý giá ban hành

Tải về Công văn 168/CQLG-NLTS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/CQLG-NLTS
V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định 1079/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG).

Tiếp theo Công văn số 160/CQLG-NLTS ngày 18/6/2014 về việc triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; trên cơ sở kết quả kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại một số Sở Tài chính, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Tài chính các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương căn cứ vào bảng giá tối đa bán buôn, giá đăng ký, giá bán lẻ khuyến nghị và giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân do Bộ Tài chính và các Sở Tài chính địa phương có các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương,... thông báo.

2. Thường xuyên cập nhật thêm thông tin giá tối đa, giá đăng ký tại các tỉnh, thành phố lớn, như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận (nơi khởi nguồn sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm sữa) để làm cơ sở rà soát, kiểm tra giá bán lẻ sản phẩm sữa trên địa bàn địa phương.

3. Sau khi rà soát Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin giá bán lẻ tối đa, đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của từng tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

4. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm và công bố công khai các trường hợp vi phạm.

Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các địa phương quan tâm, chủ động triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi nhanh chóng, kịp thời theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC; TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, NLTS.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 168/CQLG-NLTS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý giá   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 168/CQLG-NLTS

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258502