• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 16819/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2014 theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16819/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16819/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2014

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trên cơ sở báo cáo của Tỉnh, Bộ Tài chính xác định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm 2014 của Tỉnh là 9.363 triệu đồng, giảm 5.095 triệu đồng so với số địa phương báo cáo, do xác định giảm vốn đầu tư nhà ở, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, công trình vệ sinh, theo quy định được bố trí từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản hàng năm của địa phương và kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Số kinh phí đã bố trí hỗ trợ cho Tỉnh năm 2014 là 7.859 triệu đồng (gồm: Bố trí trong cân đối ngân sách địa phương là 3.504 triệu đồng; bố trí hỗ trợ trong dự toán bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP năm 2014 là 4.355 triệu đồng). Số kinh phí NSTW phải hỗ trợ tiếp cho Tỉnh là 1.504 triệu đồng.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính cấp bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho Tỉnh kinh phí thực hiện chính sách học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2014 là 1.504 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc nhà nước theo quy định tại Thông tư 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định;
- KBNN Bình Định;
- KBNN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16819/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16819/BTC-NSNN

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258886