• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1683/GSQL-GQ1 năm 2014 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1683/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 2038/HQAG-NV ngày 26/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về thủ tục xuất khẩu khoáng sản, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Hải quan tỉnh An Giang nêu tại công văn dẫn trên. Trong khi chưa có hướng dẫn khác, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1683/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1683/GSQL-GQ1

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261106