• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Quan hệ lãnh sự

 

Công văn 1683/TCHQ-GSQL năm 2015 điều chỉnh số máy của xe ô tô của Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1683/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh số máy của xe ô tô của TLSQ Campuchia tại TPHCM

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4615/HQHCM-GSQL ngày 23/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến đề nghị điều chỉnh số máy cũ sang số máy mới của 01 chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry 2.0 GL, 04 chỗ ngồi, biển số 51NG-166.01 của Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh tại Giấy phép tạm nhập khẩu và cấp lại giấy phép tạm nhập khẩu mới để Tổng Lãnh sự quán hoàn thiện hồ sơ đổi biển số xe nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giám định chiếc xe ô tô nêu trên để xác định rõ việc thay động cơ cùng kiểu loại, không phải là cải tạo thay thế động cơ của ô tô. Trên cơ sở xác định của tổ chức giám định, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cấp lại giấy tạm nhập khẩu chiếc xe ô tô trên, trong đó có nội dung điều chỉnh số máy cũ là 1AZ0846116 sang số máy mới 2AZ-756685;

Trường hợp Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cải tạo thay thế động cơ chiếc xe ô tô trên thì trước khi thực hiện cấp giấy phép, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Tổng Lãnh sự quán liên hệ với Sở Giao thông Vận tải để thực hiện thủ tục liên quan đến việc cải tạo thay thế động cơ theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 và Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Đăng kiểm VN (để phối hợp);
- Cục CSGT ĐB-ĐS (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1683/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1683/TCHQ-GSQL

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267631