• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 16866/BTC-QLCS năm 2014 về mua xe ô tô chuyên dùng có nguồn gốc nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 16866/BTC-QLCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16866/BTC-QLCS
V/v mua xe ô tô chuyên dùng có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Trả lời Công văn số 3029/UBND-KTTH ngày 24/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc mua xe ô tô chuyên dùng có nguồn gốc nhập khẩu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền lưu động tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2133/BTC-QLCS ngày 19/02/2014 hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; Theo đó, trường hợp cần thiết mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền lưu động tại huyện Vân Hồ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh trước khi quyết định mua sắm.

Ngoài ra, về việc mua xe ô tô nhập khẩu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 16308/BTC-QLCS ngày 30/11/2010 hướng dẫn tạm dừng mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu; theo đó tạm dừng việc mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc để phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị trừ một số trường hợp trong đó có trường hợp xe chuyên dùng khác mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Trường hợp trong nước chưa sản xuất được loại xe chuyên dùng như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Công văn số 3029/UBND-KTTH (nêu trên), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét, quyết định việc mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác có nguồn gốc nhập khẩu cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Trường hợp trong nước đã sản xuất được loại xe này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La không thực hiện việc mua xe ô tô có nguồn gốc nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16866/BTC-QLCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 18/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16866/BTC-QLCS

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259259