• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1687/QLCL-CL2 năm 2015 về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1687/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/QLCL-CL2
V/v cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ Freshway Việt Nam

Phúc đáp văn bản số 201506-01/KH ngày 17/6/2015 của Công Ty TNHH CJ Freshway Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở kinh doanh thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Khoản 8 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm đã quy định "Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm". Khoản 1 Điều 12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định "việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm". Điểm b Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định "cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm" thuộc đối tượng phải được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Trường hợp Công ty chỉ làm chức năng thương mại, đứng ra làm khâu trung gian trong việc mua bán (không có nhà xưởng, cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động giới thiệu sản phẩm, bảo quản, vận chuyển sản phẩm) nên không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Công ty cần có các hồ sơ, tài liệu chứng minh về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm từ các cơ sở đã đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định khi cơ quan chức năng có yêu cầu.

Đề nghị doanh nghiệp lưu ý thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, CL2

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

 

Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm (sau đây gọi tắt là cơ sở), trừ các trường hợp sau:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

c) Bán hàng rong;

d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

...

8. Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng

...

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gồm:

...

b. Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1687/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1687/QLCL-CL2

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279541