• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 169/BCT-CNN năm 2015 về tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 169/BCT-CNN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 169/BCT-CNN
V/v tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đồng Việt Thành
(Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)

Trả lời Công văn số 165-14/ĐVT-CVTH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành và hồ sơ kèm theo về việc xin tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành tiêu hủy 122,773 tấn thành phẩm cọng thuốc lá thuộc hợp đồng số 03/HĐ2013-GCXK ngày 01 tháng 7 năm 2013 ký với đối tác nước ngoài CHINA-HONGKONG VIETNAM INTERNATIONAL LIMITED. Việc tiêu hủy phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần Đồng Việt Thành có trách nhiệm làm việc với cơ quan Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát việc tiêu hủy số thành phẩm cọng thuốc lá nói trên, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/BCT-CNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 09/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 169/BCT-CNN

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263041