• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 169/BHXH-CSYT năm 2017 về thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 169/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở năm 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo him xã hội tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được nhiều phản ánh từ địa phương cũng như của người dân về việc quá thời hạn nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 đối với trường hợp đã đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Đ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; căn cứ Công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh tiếp nhận các hồ sơ có phát sinh chi phí trong năm 2015 và tổ chức giám định, thanh toán trực tiếp phần chi phí vượt theo quy định.

Ví dụ: Đến ngày 30/6/2015, Ông A có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. S tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh phát sinh từ 01/7/2015 đến 31/10/2015 là 10.000.000 đồng. Tháng 5/2016, ông A mang chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần chi phí vượt theo quy định. Cơ quan BHXH thanh toán cho Ông A số tiền là: 10.000.000đ - 6.900.000đ = 3.100.000 đồng.

Hồ sơ thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và Khoản 2, Điều 16 Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh

Đề nghị BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện theo hướng dẫn trên, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CSYT (3b)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị thanh toán

1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

2. Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3. Giấy ra viện.

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Thanh toán trực tiếp
...

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp

Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC; giấy ủy quyền hoặc giấy tờ xác nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh đối với người thanh toán hộ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 169/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 18/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 169/BHXH-CSYT

750

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
339146