• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 16919/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 16919/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16919/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 4582/QLD-ĐK và công văn số 4585/QLD-ĐK ngày 12/3/2015 của Cục Quản lý Dược về việc thay đi, bổ sung thuốc trong nước được cấp SĐK lưu hành.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (đ
b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Phòng QLKD Dược (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐK (Đ).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐSẢN XUẤT THUC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn s:16919/QLD-ĐK ngày 18/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phm

Nguyên liệu hoạt cht sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên s sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Prebivit 200

VD-20832-14

12/6/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Teicoplanin

EP8

Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co, Ltd - China

Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing, Fuzhou, Fujian, P.R.China

China

2

Prebivit 400

VD-20833-14

12/6/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Teicoplanin

EP8

Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co, Ltd - China

Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing, Fuzhou, Fujian, P.R.China

China

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16919/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Minh Hùng
Ngày ban hành: 18/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 16919/QLD-ĐK

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365908