• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1692/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1692/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vạn Minh Phát.
(Đ/c: 150/23 Đặng Văn Ngữ, P. 14, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 9-12/KD ngày 09/12/2014 của Công ty TNHH Vạn Minh Phát về việc vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E1439B35G1170100, cấp ngày 20/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1550/GSQL-TH ngày 21/11/2014 trả lời Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1692/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1692/GSQL-TH

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261193