• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1692/TXNK-TGHQ năm 2018 hướng dẫn cách khai báo phí DO, phí vệ sinh container đối với hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1692/TXNK-TGHQ
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1692/TXNK-TGHQ
V/v hướng dẫn cách khai báo

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long.
(Địa chỉ: E4A Thăng Long IP, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1782/HQHP-TXNK ngày 02/02/20L-Draco-CBD-18 ngày 26/3/2018 của Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long đề nghị hướng dẫn khai báo phí DO, phí vệ sinh container đối với hàng hóa không phải khai tờ khai trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty nhập mã phân loại khai trị giá là 6 “Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch” thi thực hiện khai báo các khoản điều chỉnh cộng theo hướng dẫn tại điểm 1.49 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty nhập mã phân loại khai trị giá là 7 “Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch trong trường hợp có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng tới trị giá giao dịch” thì thực hiện khai báo tại mục “các khoản điều chỉnh” như sau:

+ Mã tên: Bỏ trống

+ Mã phân loại: “DP” (Nhập vào tổng giá tính thuế được tính bằng tay)

+ Nhập mã đơn vị tiền tệ của các khoản điều chỉnh

+ Trị giá điều chỉnh: nhập tổng giá trị các khoản điều chỉnh

+ Tổng hệ số phân bổ: Nhập tổng hệ số phân bổ trị giá các khoản điều chỉnh (nếu có)

+ Ô “chi tiết khai trị giá”: nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh, ví dụ CIC (1.500.000vnđ),...

Mã tên

Mã phân loại

Trị giá khoản điều chỉnh

 

Tổng hệ số phân bổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

-

DF

-

 

 

 

 

 

Lưu ý: Hệ thng chỉ chp nhận khai báo 01 dòng duy nht.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Tâm-5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1692/TXNK-TGHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1692/TXNK-TGHQ

325

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380717