• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1700/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1700/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700 /BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 470/TRICC-QLKD ngày 30/5/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt. Đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, rải rác trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, vì vậy chi phí tư vấn thiết kế được xác định bằng tỷ lệ % được công bố tương ứng với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán được duyệt như nêu tại văn bản số 470/TRICC-QLKD là phù hợp. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1700/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1700/BXD-KTXD

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259346