• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 1710/VPCP-KGVX năm 2018 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1710/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Báo Tuổi trẻ đưa tin về kết quả khảo sát mới nhất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, dù giá dịch vụ y tế đã điều chỉnh tăng cao nhưng chất lượng dịch vụ y tế vẫn “giậm chân” tại chỗ. Đặc biệt là chất lượng phòng bệnh vẫn còn kém rất xa. Những bất hợp lý này đang đổ lên đầu người bệnh. Tại nhiều địa phương, chi phí tiền giường bệnh cao hơn rất nhiều so với tiền thuốc trong tổng chi phí khám chữa bệnh.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung nêu trên trước ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c),
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3).
LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1710/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1710/VPCP-KGVX

415

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375029