• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1714/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1714/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na
Địa chỉ: 826 An Dương Vương, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
MST 0300694567

Trả lời văn bản số 04/HVGC-15 ngày 16/01/2015 của Công ty về chính sách thuế, tiếp theo công văn số 1535/CT-TTHT ngày 14/03/2014 , Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi);

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“ Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

….

+ Tại Khoản 2.36 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp theo trình bày, Công ty nhận được Quyết định số 68/QĐ-STQ/ÂĐT-ĐXLTT ngày 05/6/2014 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ấn định thuế giá trị gia tăng, tiền thuế nhập khẩu còn phải nộp ở khâu nhập khẩu (không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm đối với hành vi gian lận trốn thuế) của các lô van nhập khẩu từ thời điểm cuối năm 2008 đến năm 2013 thì khoản tiền thuế truy thu này, Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014 nếu đáp ứng đủ các điều kiện được trừ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Đối với số tiền thuê đất năm 2013 phải nộp thêm theo Thông báo số 450/TB-CCT-TBA ngày 26/5/2014 của Chi cục Thuế quận 6 (do trước đây tạm tính, nay cơ quan thuế thông báo đơn giá thuê đất chính thức cao hơn số tạm tính), Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2013 nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra; trường hợp đã được kiểm tra, thanh tra thì Công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
-
Lưu: HC, TTHT.
179_ 3936 (19/01/2014)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1714/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1714/CT-TTHT

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268849