• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 17162/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 17162/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17162/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn./.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Đ.T).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số 17162/QLD-ĐK ngày 20/10/2017 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất sử dụng

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ s sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ s sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

PHALUGEL

VD-21481-14

12/08/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Aluminium phosphat (suspension 20%)

BP 2007

IL-YANG PHARM., LTD

182-4, Hagal-Ri, Kihung-EUP, Yongin-City, Kyunggi-Do, Korea

Korea

2

VIGORITO

VD-21482-14

12/08/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Vildagliptin

NSX

ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi200011,P.R. China

China

3

KHOUMA

VD-21480-14

12/08/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Nebivolol HCl

NSX

PARTH OVERSEAS

107 New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. India

India

4

L-TYROX 100

VD-21756-14

19/09/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Levothyroxin sodium

BP 2009

ARCADIA BIOTECHNOLOGY Ltd

5F 7B Launch Tec Park, Wuhe Road, Hong Kong.

China

5

NALIDIXIC- 500

VD-21757-14

19/09/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Nalidixic acid

BP 2010

ARCADIA BIOTECHNOLOGY Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi200011, P.R.China.

China

6

COURTOIS

VD-21987-14

08/12/2019

Công ty TNHH ĐP Đạt Vi Phú

Rosuvastatin calcium

IP2007

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

7

RIZAX-10

VD-21990-14

08/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Donepezil HCl

JP 16

LUNA CHEMICALS CO., LIMITED

Rm 1502 - 1503, No. 310 North Zhongshan Rd., Hangzhou, China.

India

8

ZARSITEX

VD-21993-14

08/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Venlafaxin HCl

BP 2009

AMI LIFESCIENCES PVT. LTD.

Office: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390020, Gujarat, INDIA Factory: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat, INDIA

India

9

TRIBUTEL

VD-22324-15

09/02/2020

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Trimebutin maleat

JP 16

LUNA CHEMICALS CO., LIMITED

1502 - 1503, No.310 North Zhong Shan Rd., Hangzhou, China.

China

10

PUYOL-100

VD-22323-15

09/02/2020

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Danazol

CP 2005

PARTH OVERSEAS

Parth Overseas

Địa chỉ: 107 New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No. 2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064. India

India

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17162/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Minh Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 17162/QLD-ĐK

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366048