• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 17176/BTC-TCT năm 2014 về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 17176/BTC-TCT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17176/BTC-TCT
V/v lệ phí trước bạ đối với xe máy điện.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về chính sách lệ phí trước bạ đối với xe máy điện như sau: Tại văn bản số 8802/VPCP-KTTH ngày 5/11/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo “đồng ý miễn thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015; chủ sở hữu, sử dụng xe máy điện không phải đến cơ quan Thuế để kê khai lệ phí trước bạ mà chỉ đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký theo quy định. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 trở đi, xe máy điện khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, đối với chủ tài sản đang sử dụng xe máy điện trong thời hạn từ nay cho đến hết ngày 30/6/2015 nếu chủ tài sản đi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ đồng thời không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ mà chỉ đến cơ quan Công an để làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Kể từ ngày 1/7/2015 trở đi nếu chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và nội dung hướng dẫn tại công văn này phối hợp với cơ quan công an tại địa phương để tổ chức thực hiện chính sách của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tài sản. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các chủ tài sản biết để thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17176/BTC-TCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 17176/BTC-TCT

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258696