• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu

 

Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC năm 2018 quy định về đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/LĐTBXH-KHTC
V/v quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/4/2018 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sao gửi Công văn nêu trên để Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA ĐTXD thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BTRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1722/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 08/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381517