• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 1723/TTg-KTN năm 2013 về hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1723/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/TTg-KTN
V/v hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 13173/BTC-NSNN ngày 02 tháng 10 năm 2013, về việc hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 137.000 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách trung ương năm 2013 đã được Quốc hội quyết định cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ cụ thể cho từng tỉnh như sau:

Tuyên Quang 3.380 triệu đồng, Cao Bằng 1.680 triệu đồng, Lào Cai 510 triệu đồng, Yên Bái 7.500 triệu đồng, Thái Nguyên 2.070 triệu đồng, Bắc Kạn 3.800 triệu đồng, Phú Thọ 660 triệu đồng, Hòa Bình 1.520 triệu đồng, Sơn La 630 triệu đồng, Điện Biên 7.500 triệu đồng, Nghệ An 5.500 triệu đồng, Quảng Bình 5.500 triệu đồng, Quảng Trị 5.500 triệu đồng, Thừa Thiên Huế 6.100 triệu đồng, Quảng Nam 830 triệu đồng, Quảng Ngãi 8.000 triệu đồng, Bình Định 7.500 triệu đồng, Phú Yên 5.500 triệu đồng, Ninh Thuận 7.500 triệu đồng, Bình Thuận 560 triệu đồng, Đắk Lắk 1.470 triệu đồng, Đắk Nông 3.330 triệu đồng, Gia Lai 13.440 triệu đồng, Kon Tum 9.280 triệu đồng, Lâm Đồng 5.500 triệu đồng, Bình Phước 5.740 triệu đồng, Sóc Trăng 5.500 triệu đồng, An Giang 5.500 triệu đồng, Cà Mau 5.500 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên có trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với kế hoạch năm 2014 và năm 2015:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, phối hợp với Ủy ban Dân tộc căn cứ vào khả năng cân đối hàng năm của ngân sách trung ương để bố trí vốn đầu tư, vốn sự nghiệp hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định: Số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 và số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1723/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1723/TTg-KTN

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210612