• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1736/TCHQ-TXNK năm 2015 về xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1736/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1736/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa NK tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 181/HQBP-NV ngày 29/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Sung II Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều này.

Trường hợp Công ty TNHH Sung II Vina nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư bị thiệt hại do hỏa hoạn thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 2. Đối tượng và điều kiện được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã thông quan và được cơ quan chức năng xác định rõ việc thiệt hại có nguyên nhân do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ và tỷ lệ thiệt hại;

- Được cơ quan hải quan và cơ quan thuế kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các giấy tờ liên quan, xác định nguyên liệu, máy móc, thiết bị đã nhập khẩu nhưng thực tế thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra có thực hiện bảo hiểm và đã được cơ quan bảo hiểm bồi thường thiệt hại bao gồm cả tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thì không được xử lý miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1736/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1736/TCHQ-TXNK

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267166