• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Công văn 174/BXD-TCCB thông báo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 174/BXD-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/BXD-TCCB
V/v: Thông báo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa năm 2013.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi : ……………………………………

Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BXD ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 của Bộ Xây dựng (trong đó bao gồm kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 là 800 triệu đồng).

Để việc triển khai và tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt hiệu quả thiết thực và sát với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và đúng tiến độ và thời gian giao dự toán của Bộ Tài chính. Bộ Xây dựng, giao kế hoạc đào tạo và số kinh phí còn dư của năm 2012 chuyển sang và kinh phí được giao năm 2013 cho các đơn vị theo phụ lục gửi kèm văn bản này.

Yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các lớp học ngay trong năm 2013, đảm bảo đào tạo đúng đề cương, chương trình đã được phê duyệt và triển khai chi tiêu theo đúng quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch đào tạo và số kinh phí thực hiện, Bộ Xây dựng tiến hành ký hợp đồng giao nhiệm vụ với đơn vị để Văn phòng Bộ tiến hành các thủ tục chuyển kinh phí cho đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán kịp thời ngay trong năm 2013 theo quy định hiện hành.

Trường hợp trong năm 2013 các đơn vị chưa tổ chức triển khai hết các lớp, đề nghị báo cáo kịp thời về Bộ để điều chỉnh sang các đơn vị khác thực hiện, không xin chuyển số dư sang năm sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC;
- Kho bạc NN nơi đơn vị đóng.
- Lưu VT, Vụ TCCB./.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 174/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thị Nga
Ngày ban hành: 17/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 174/BXD-TCCB

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207978