• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Công ty tài chính công ty cho thuê tài chính

 

Công văn 17408/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 17408/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17408/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Công ty cho thuê tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ, công văn số 7521/VPCP-KTTH ngày 26/9/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cho thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với các Công ty cho thuê tài chính như sau:

Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013 để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính thì được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để các Công ty cho thuê tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Điều 22.

1. Thuế đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển và các động sản khác mà công ty cho thuê tài chính mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17408/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 17408/BTC-TCHQ

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259260