• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1743/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại xe ô tô khai báo là xe tải VAN do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1743/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1743/TCHQ-TXNK
V/v phân loại xe ô tô khai báo là xe tải VAN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9012/HQHP-TXNK ngày 19.12.2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại xe khai báo là xe tải VAN do Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng nhập khẩu theo tờ khai số 3971/NKD01 ngày 19.2.2014 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV2, Cục HQ Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-BKHCN ngày 8.11.2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia; Căn cứ công văn số 3789/ĐKVN-VAQ ngày 5.9.2014 của Cục Đăng kiểm Việt Nam trả lời 02 xe ô tô Mercedes Benz Sprinter Cargo 2500 High Roof “Không thỏa mãn là ô tô tải VAN theo tiêu chuẩn quốc gia bản sửa đổi 2: 2010 TCVN 7271: 2003 ”;

Căn cứ kết quả kiểm tra hàng hóa của Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII: “02 xe ô tô có kiểu dáng ngoài của xe chở khách loại 16 chỗ...”;

Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 87.03: Theo nhóm này, “xe vừa chở người vừa chở hàng” có nghĩa là những xe có chỗ ngồi tối đa cho 9 người (cả lái xe) mà bên trong có thể sử dụng, vừa để chở người vừa để chở hàng mà không cần thay đổi lại kết cấu; thì:

Mặt hàng xe ô tô VAN (không phải xe tải VAN), chở 10 người trở lên, kể cả lái xe (trừ xe limousine kéo dài, xe chở người từ 30 chỗ trở lên hoặc xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay, xe khách, xe buýt hoặc xe minibuyt khác) được phân loại vào nhóm 8702, phân nhóm 8702.10: - Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel), phân nhóm: -- Loại khác, mã số 8702.10.90: - Loại khác tại Danh mục Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1743/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1743/TCHQ-TXNK

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267168