• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1748/TCHQ-TXNK năm 2015 áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1748/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1748/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng SXXK

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH AROMA BAY CANDLES
(Đ/c: Phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2701/15/XNK ngày 27/01/2015 của Công ty TNHH AROMA BAY CANDLES kiến nghị về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK.

Để có cơ sở xem xét giải quyết, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử phạt đối với lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 100008274554 ngày 05/5/2014 gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1748/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1748/TCHQ-TXNK

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267169